Studiu: România trebuie să se concentreze prioritar pe inovația în educație pentru o dezvoltare durabilă

Grafică articol ref. inovație și dezvoltare durabilă

Inovația a devenit elementul de diferențiere în peisajul competitiv actual. Soluțiile vechi nu mai sunt întotdeauna aplicabile, iar liderii de afaceri trebuie să încerce să implementeze rapid idei şi soluții noi pentru a rămâne competitivi şi relevanți pentru clienții lor, se specifică în studiul EY România Innovation-as-a-service. Un sprijin pentru România?, care a sondat opiniile mediului de business din țara noastră cu privire la importanța inovației și a dezvoltării durabile pentru afaceri sustenabile. „În afaceri sunt nenumărate provocări nevăzute, iar inovația poate ajuta companiile să rămână în frunte și în același timp să își dezvolte serviciile existente sau unele noi”, se menționează în documentul citat. În cadrul studiului realizat de EY România, întrebați fiind cum apreciază gradul de implicare al companiei lor în procesul inovativ, 36% dintre reprezentanții mediului antreprenorial au răspuns că nivelul de implicare al companiei este moderat, 20,2% ridicat, 12% foarte scăzut, 11% scăzut. Întrebați dacă organizația în care activează are un proces de inovație implementat, peste un sfert dintre respondenți au răspuns că da (25,6%), restul de 74,4% răspunzând că nu. Studiul relevă și că, din punctul de vedere al oamenilor dedicați procesului de inovație, situația este mai bună, 33,3% dintre respondenți spunând că în compania în care lucrează există o persoană care se ocupă de inovație. Întrebați dacă perioadele de criză afectează bugetul alocat inovației, 41,6% au răspuns că acesta este afectat într-o mare și foarte mare măsură, 35,1% într-o mică sau foarte mică măsură și 23,4% au răspuns că acesta nu este afectat în niciun fel.

Pentru a avea progrese în direcția dezvoltării durabile, România trebuie să se concentreze în primul rând pe inovația în educație, conform răspunsurilor a 49,2% dintre cei chestionați, respectiv în noi modele de învățământ, noi materii, metodologii adaptate și convergente trendurilor în digitalizare. Pe locul doi (20,6%), respondenții au selectat inovația tehnologică (folosirea noilor tehnologii pentru a crea produse noi). Al treilea loc este ocupat de inovația de tip îmbunătățire continuă a proceselor organizaționale (15,9%), iar pe ultimul loc, cu o pondere de 14,3%, se situează inovația radicală în business (noi produse, noi tipuri de servicii). „Sustenabilitatea a devenit un domeniu prioritar pe agenda executivilor din România. În prezent a devenit dificil să discutăm despre inovație fără să implicăm elemente de sustenabilitate. Procesele de inovație, pe lângă faptul că trebuie să îmbunătățească operațiunile companiilor și să le eficientizeze, trebuie să se asigure că implică și elementul de sustenabilitate al companiei, atât financiar, social, climatic, cât şi din punctul de vedere al responsabilității pentru investitori şi pentru generațiile viitoare de clienți”, se menționează în studiul EY România.

Corelarea informațiilor financiare cu aspectele de mediu, sociale și de guvernanță, baza pentru dezvoltarea sustenabilă a organizației

În lumea globalizată de astăzi, impactul activităților de afaceri asupra mediului și societății a devenit un element central în derularea businessurilor. Publicul acordă o mai mare atenție impactului social și de mediu al organizațiilor, iar părțile interesate cer o mai mare transparență și responsabilitate în raportarea financiară. Ca urmare, relația dintre informațiile financiare, furnizate de departamentul financiar-contabil, și modalitățile de susținere a inovației și dezvoltării durabile reprezintă baza pentru decizii de afaceri sustenabile. Practicile contabile tradiționale se rezumau strict la prezentarea evoluției businessului, fiind neglijat impactul social și de mediu al organizației. În noul context economic și social a câștigat teren procesul de integrare a considerentelor sociale și de mediu în raportarea financiară.

Prin integrarea aspectelor legate de sustenabilitate în raportarea financiară, organizațiile pot urmări și comunica mai bine impactul lor asupra societății și mediului înconjurător. De exemplu, modelul economiei circulare urmărește să reducă deșeurile și să maximizeze eficiența resurselor prin proiectarea de produse care pot fi reutilizate sau reciclate. Prin adoptarea unor astfel de modele, companiile își pot reduce impactul asupra mediului, creând în același timp noi fluxuri de venituri. Dezvoltarea durabilă prezintă, de asemenea, oportunități de inovare în domeniul contabilității. De exemplu, tehnologia Blockchain are potențialul de a revoluționa raportarea financiară, oferind o modalitate sigură și transparentă de înregistrare a tranzacțiilor financiare, potrivit publicației americane de business Forbes. Acest lucru poate spori credibilitatea raportării financiare și poate crește încrederea părților interesate.

Astfel, datele financiare integrate cu cele privind impactul organizațiilor asupra mediului oferă o imagine de ansamblu a companiei și sporesc încrederea investitorilor în sustenabilitatea operațiunilor viitoare ale entității. Persoanele responsabile de furnizarea acestor date, de care depind practic strategia businessului și parcursul acestuia, sunt profesioniștii contabili. Un prim pas în explorarea acestui domeniu ofertant îl reprezintă practica prin proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Practica derulată prin proiect urmărește integrarea de noi metodologii de asimilare a cunoștințelor teoretice și de a familiariza studenți înscriși la programe de studii universitare în domeniul financiar-contabil cu programe informatice care includ noi metode de lucru în convergență cu trendurile actuale privind digitalizarea. Studenții care fac practică prin proiect în cadrul unor firme autorizate să desfășoare servicii financiar-contabile învață, totodată, cum datele financiare pot susține proiecte de viitor în domeniul dezvoltării durabile și cum pot influența, prin inputul lor, strategii de business și crearea de noi modele de afaceri care să integreze considerații legate de durabilitate. Noile modele de afaceri includ componente de protejarea mediului, dezvoltare durabilă și sociale. Expertul contabil este profesionistul a cărui expertiză este vitală pentru decizii de afaceri care să asigure succesul, implicit sustenabilitatea businessului. Iar proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I facilitează tranziția studenților către o profesie Fit for Future, profesia contabilă, unde posibilitățile de dezvoltare sunt multiple. Totodată, asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică, reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor sunt doar câteva dintre temele orizontale vizate în cadrul proiectului Acces la carieră de succes – Pilonul I.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe acces-p1.ceccar.ro.