Facilitarea accesului la profesia contabilă

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) derulează proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, proiect confinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel putin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior ( ISCED 6 si 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin intermediul proiectului, studenții înscriși la studii universitare în științe economice au șansa să descopere profesia contabilă prin practică. O parte dintre aceștia vor dori, cu siguranță, să urmeze o carieră în domeniul financiar-contabil.

Detalii despre examenul de acces la profesie sunt disponibile pe site-ul CECCAR. Află detalii despre cum poți deveni un profesionist fit for future - https://ceccar.ro/ro/?page_id=67.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I sprijină studenții să își continue studiile și chiar să obțină pe lângă calificarea universitară și o calificare profesională: de expert contabil sau de contabil autorizat.

Contactează-ne pe acces-p1@ceccar.ro pentru detalii și pentru înscrierea în proiect.

Choose smart! Be a next-generation accountant!


Boost your career!

Skip to content