Închidere proiect: ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I

p1-final

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România anunță finalizarea implementării proiectului ACCES - facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică - Pilonul I, POCU/626/6/13/133224.

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, s-a derulat în perioada 14 septembrie 2020 – 9 iulie 2023, având o valoare totală de 4,740,046.16 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind de 4.029.039,24 lei, iar 711.006,92 lei reprezentând finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

328 de studenți au beneficiat de stagii de practică în cadrul unor cabinete și societăți autorizate de CECCAR să desfășoare servicii în domeniul financiar-contabil, precum și de consiliere în carieră. 226 dintre aceștia au obținut o calificare universitară, finalizând studiile de licență/master. De asemenea, 39 de studenți au decis să își continue studiile, înscriindu-se la studii de masterat sau la stagiul CECCAR, urmând ca la finalizarea acestuia să obțină o calificare profesională în domeniul financiar-contabil.

În cadrul proiectului au fost desfășurate activități care contribuie la sprijinirea tranziției studenților de la școală la viața activă prin:

  • Crearea unui cadru integrat și funcțional de cooperare între instituțiile de învățământ superior și mediul privat pentru educație, învățare experimentală și angajare;
  • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională;
  • Dezvoltarea competențelor transversale și antreprenoriale.

Contact: acces-p1@ceccar.ro