Studiu global: Investitorii susțin publicarea datelor privind impactul firmelor asupra mediului înconjurător

Grafică articol studiu ref. la angajamente de sustenabilitate

Aproape trei sferturi dintre investitori consideră că firmele trebuie să raporteze inclusiv costul îndeplinirii angajamentelor de sustenabilitate pe care și le-au asumat, arată un sondaj global realizat de compania PricewaterhouseCoopers (PwC). 69% dintre investitori afirmă că e nevoie ca acest tip de rapoarte să fie la fel de riguroase precum rapoartele financiare. Potrivit studiului PwC, două treimi dintre respondenți ar vrea ca firmele să facă publică valoarea efectelor pe care operațiunile lor le au asupra mediului sau a societății. Raportul are la bază date colectate în perioada septembrie-octombrie 2022, din partea a 227 de investitori și analiști din 43 de state/teritorii, la nivel global.

În contextul creșterii preocupărilor globale legate de sustenabilitate, raportarea de sustenabilitate a devenit un aspect esențial pentru organizațiile din toate sectoarele, iar profesioniștii contabili, cu expertiza lor în gestionarea și raportarea informațiilor financiare, joacă un rol esențial în colectarea, analiza și raportarea informațiilor legate de sustenabilitate. Profesioniștii contabili au capacitatea de a integra informațiile financiare și non-financiare pentru a crea o imagine comprehensivă a performanței de sustenabilitate a unei organizații. Aceștia folosesc abilitățile lor analitice pentru a colecta și analiza datele relevante, precum consumul de resurse, emisiile de gaze cu efect de seră, impactul social și diversitatea în forța de muncă. Integrarea acestor informații asigură o prezentare coerentă și clară a impactului organizației asupra mediului și societății.

Alege o profesie Fit for Future! Alege să devii un profesionist contabil!

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil, ce susțin în activitatea profesională raportarea informațiilor nefinanciare, necesară dezvoltării de businessuri sustenabile și trecerii la economia circulară, cu impact minim asupra mediului înconjurător. Proiectul, derulat de CECCAR, este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică, reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor sunt doar câteva dintre temele orizontale vizate în cadrul proiectului. Publicul-țintă al proiectului este informat constant asupra tuturor acestor subiecte stringente ale vieții cotidiene pentru a conștientiza necesitatea adoptării de măsuri eficiente pentru limitarea schimbărilor climatice și protejareaplanetei noastre, pentru a contribui la olume mai bună și mai sănătoasă atât pentru noi, cât mai ales pentrugenerațiile care vor urma.