Risipa alimentară în UE: o primă monitorizare a deșeurilor alimentare relevă nevoia de conștientizare și de adoptare a unui stil de viață sustenabil

Grafică articol risipă alimentară

În 2020, primul an al pandemiei de COVID-19, în Uniunea Europeană s-au risipit aproximativ 127 de kilograme de alimente pe cap de locuitor. Gospodăriile au generat 55% din deșeurile alimentare, reprezentând 70 kg pe cap de locuitor, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Restul de 45% a fost reprezentat de deșeurile generate în partea superioară a lanțului de aprovizionare cu alimente.

Aceste informații provin dintr-o primă monitorizare a deșeurilor alimentare la nivelul UE, publicată de Eurostat. „Combaterea risipei alimentare de către consumatori rămâne o provocare atât în UE, cât și la nivel mondial. Cantitatea de deșeuri alimentare din gospodării este de aproape două ori mai mare decât cantitatea de deșeuri alimentare provenite din sectoarele de producție primară și de fabricare a produselor alimentare și a băuturilor (14 kg și 23 kg pe cap de locuitor; 11%, respectiv, 18%), sectoare în care există strategii de reducere a deșeurilor alimentare, de exemplu, prin utilizarea pieselor aruncate ca subproduse”, se specifică în comunicatul Eurostat. Conform aceluiași document, restaurantele și serviciile de alimentație publică au generat 12 kg de deșeuri alimentare pe cap de locuitor (9%), în timp ce comerțul cu amănuntul și alte forme de distribuție de alimente a fost sectorul cu cea mai mică cantitate de deșeuri alimentare (9 kg; 7%). „Prețurile în creștere și preocupările legate de amprenta noastră asupra mediului ne fac pe toți să fim atenți la utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem, reducând la minimum deșeurile. O modalitate simplă ar fi conștientizarea cantității anuale de deșeuri alimentare pe care o producem. Deșeurile alimentare, în special, au un impact ridicat asupra mediului și a climei, deoarece reprezintă o sursă suplimentară de emisii de gaze cu efect de seră”, informează Eurostat.

Având în vedere statisticile prezentate mai sus, reiese cu atât mai important că este nevoie să adoptăm un stil de viață sustenabil, bazat pe consumul responsabil de resurse și să ne informăm permanent asupra modalităților de reutilizare a resturilor alimentare pe care le producem. Adoptând un stil de viață durabil protejăm viitorul planetei și al generațiilor următoare. Creșterea gradului de conștientizare a publicului-țintă cu privire la importanța implicării adoptării unui stil de viață sustenabil, cu impact minim asupra mediului, este unul dintre obiectivele urmărite de Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I. Proiectul, derulat de CECCAR și cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sprijină dezvoltarea profesională a tinerilor și facilitarea accesului acestora la piața muncii, urmărindu-se totodată respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare pentru asigurarea unui cadru echitabil și stabil în tranziția candidaților înscriși către o carieră în domeniul financiar-contabil.