Raportarea corporativă și importanța furnizării informațiilor legate de sustenabilitate. Dezvoltarea durabilă, o componentă esențială a Proiectului „Acces la carieră de succes” – Pilonul I

Grafică articol website ref. Sustenabilitate-dezvoltare durabilă Acces Pilonul I

Rolul profesioniștilor contabili în îmbunătățirea raportării corporative și importanța furnizării informațiilor legate de sustenabilitate în contextul global actual sunt principii profesionale reiterate de la cel mai înalt nivel al contabilității globale. Kevin Dancey, directorul executiv al International Federation of Accountants (IFAC), organizație care reprezintă peste trei milioane de profesioniști contabili la nivel global, a tratat aceste subiecte într-un articol intitulat Profesioniștii contabili angajați, lideri în domeniul raportării și asigurării sustenabilității, publicat pe site-ul acestei organizații.

„În calitate de profesioniști contabili, administratorii principali ai informațiilor de afaceri, avem atât o responsabilitate importantă, cât și o oportunitate de a ne angaja și de a conduce schimbările viitoare în raportarea corporativă și de a îmbunătăți calitatea informațiilor privind sustenabilitatea”, notează oficialul IFAC.

Rolul profesionistului contabil este esențial în raportarea schimbărilor și ajustărilor intervenite în activitatea fiecărei entități, iar prin prezentarea unor aspecte nefinanciare din activitatea entității, a unui set de indicatori economici, sociali și de mediu, acesta și-ar putea lărgi aria de expertiză, transformând aceste competențe într-un avantaj competitiv în contextul economico-social actual. În acest sens, în mai 2020, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a venit în sprijinul profesioniștilor contabili cu Ghidul privind raportarea nefinanciară și raportarea pentru management în contextul crizei generate de coronavirus, lucrare menită să ofere îndrumări în gestionarea activității.

Publicația trece în revistă o serie de indicatori nefinanciari care ar putea fi luați în considerare de investitori în raportările entităților, în condițiile crizei generate de pandemia de coronavirus, structurați în domenii precum cel economic, de mediu și social, precum și aspecte relevante pe care le-ar putea lua în considerare managementul în raportările nefinanciare, structurate pe domenii de activitate. „Raportarea nefinanciară în condițiile pandemiei de coronavirus poate fi un catalizator pentru o raportare transparentă orientată spre sustenabilitate”, se menționează în document.

Comisia Europeană include în conceptul de raportare nefinanciară aspecte cu privire la: protejarea mediului înconjurător, responsabilitatea socială și tratamentul angajaților, respectarea drepturilor omului, anticorupție, diversitatea în consiliile de administrație ale entităților.

Asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică, reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor sunt doar câteva dintre temele orizontale vizate în cadrul Proiectului ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I, POCU/626/6/13/133224, derulat de CECCAR.

Proiectul sprijină dezvoltarea profesională a tinerilor și facilitarea accesului acestora la piața muncii, urmărindu-se totodată respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare pentru asigurarea unui cadru echitabil și stabil în tranziția candidaților înscriși către o carieră în domeniul financiar-contabil.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe acces-p1.ceccar.ro.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la acces-p1@ceccar.ro.