Raport: Liderii de business la nivel global consideră că planeta se află într-un punct critic și are nevoie de soluții pentru a combate schimbările climatice, care deja afectează negativ companiile

Grafică articol ref. Studiu Deloitte

Liderii de business la nivel global sunt din ce în ce mai preocupați de schimbările climatice, potrivit raportului Deloitte CxO Sustainability 2022, 79% dintre respondenți considerând că planeta se află într-un punct critic și are nevoie de soluții pentru a combate efectele schimbărilor climatice, comparativ cu doar 59%, în urmă cu opt luni. În plus, 89% dintre aceștia sunt de acord că există un sentiment de urgență din perspectivă climatică la nivel global și 63% susțin că organizațiile sunt foarte preocupate de acest subiect. Studiul mai arată că organizațiile resimt în unanimitate o presiune tangibilă pentru a acționa ca răspuns la schimbările climatice, 97% dintre acestea afirmând că au fost deja afectate negativ de aceste schimbări, în primul rând în zona operațională (48%). Pe lângă impactul la nivel operațional, respondenții subliniază că toate părțile interesate (stakeholders), de la autoritățile de reglementare (77%) la clienți (75%) și angajați (65%), pun presiune tot mai mare pentru ca organizațiile să acționeze pentru a combate schimbările climatice.

Cu toate acestea, sentimentul de optimism în rândul liderilor de business a crescut, 88% dintre aceștia (față de 63%, în urmă cu opt luni) fiind de acord că, prin acțiuni imediate, pot fi limitate efectele schimbărilor climatice asupra planetei și că aceasta poate avea un viitor mai bun.

Companiile iau măsuri pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, participanții la studiu menționând că organizațiile lor utilizează materiale mai durabile (67%), folosesc energia mai eficient (66%), își instruiesc angajații cu privire la acțiunile climatice pe care le întreprind și impactul acestora (57%), folosesc utilaje, tehnologii și echipamente eficiente din punct de vedere energetic sau ecologice (57%) și reduc intenționat călătoriile cu transportul aerian (55%). Deși toate măsurile sunt importante, raportul subliniază cinci acțiuni care denotă o înțelegere profundă a beneficiilor pe care sustenabilitatea le are asupra businessului, precum dezvoltarea de noi produse sau servicii ecologice, solicitarea ca furnizorii și partenerii de afaceri să îndeplinească anumite criterii de sustenabilitate, îmbunătățirea sau relocarea unor echipamente pentru a le face mai rezistente la eventuale schimbări climatice, încorporarea aspectelor legate de climă în activități de lobby și condiționarea remunerației echipei de management de performanța companiei din punctul de vedere al sustenabilității.

Studiul evidențiază existența unui grup de organizații lideri (19% dintre companiile participante) care se află într-un stadiu avansat de gestionare a provocărilor climatice, acestea implementând deja cel puțin patru dintre cele cinci acțiuni care demonstrează o înțelegere profundă a beneficiilor pe care sustenabilitatea le are asupra business-ului. Comparativ cu acele organizații care nu au implementat mai mult de o acțiune (35% din totalul respondenților), acești lideri sunt mai preocupați de schimbările climatice (74% față de 52%), se așteaptă ca acestea să aibă un impact semnificativ asupra strategiei de business în următorii ani (73% față de 50%), plănuiesc să atingă obiectivul de zero emisii nete de carbon până în 2030 (82% față de 50%), sunt mai puțin susceptibili să vadă costurile ca un obstacol în calea implementării acțiunilor de sustenabilitate (19% față de 33%), înțeleg mai bine efectele pozitive pe care măsurile de acest gen le-ar putea avea asupra satisfacției clienților (55% față de 39%), asupra câștigurilor investitorilor și/sau satisfacției acestora (45% față de 23%), asupra proceselor de recrutare și asupra retenției angajaților (44% față de 26%).

Raportul Deloitte CxO Sustainability 2022 a fost realizat în rândul a peste 2.000 de lideri de business din 21 de țări din Europa, Africa de Sud, America și regiunea Asia-Pacific, cu reprezentanți din toate sectoarele majore, precum cel al serviciilor de larg consum, serviciilor financiare, energiei, resurselor și bunurilor industriale, sănătății, tehnologiei, mass-media și telecomunicațiilor și serviciilor profesionale.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, contribuie la îndeplinirea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice asumate în cadrul Strategiei Europa 2020, prin promovarea de practici cu impact asupra mediului, prin instruirea studenților și angajatorilor cu privire la importanța respectării mediului înconjurător.

În acest sens, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au în vedere creșterea nivelului de conștientizare în rândul studenților și angajatorilor cu privire la: - necesitatea implementării unor măsuri dedicate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și cum pot contribui la această reducere; - conservarea resurselor naturale disponibile, implicit, protejarea mediului înconjurător; - care sunt sectoarele economice relevante din punct de vedere climatic (de exemplu, industria extractivă, industria alimentară, agricultura etc.). Astfel, sunt promovate metode și practici ce urmăresc, în plan general, decarbonizarea economiei, sporirea utilizării surselor regenerabile, modernizarea transporturilor și promovarea eficienței energetice.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Alte activități prevăzute în proiect includ webinarii și cursuri care susțin angajabilitatea și antreprenoriatul.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I sunt disponibile pe site-ul dedicat, www.acces-p1.ceccar.ro.