Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I: Practici inovative pentru formarea de noi profesioniști

Grafică articol ref. INS studiu inovație

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri aferente perioadei 2018-2020. Ponderea întreprinderilor care au introdus pe piață produse sau procese de afaceri noi sau îmbunătățite, în numărul total de întreprinderi, a fost de 10,7%, în scădere cu aproape patru puncte procentuale față de perioada 2016-2018. În schimb, potrivit datelor INS, în intervalul 2018-2020, întreprinderile inovatoare au cooperat mai mult între ele, iar întreprinderile mari au punctat mai bine la capitolul inovație decât întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

„Ca în perioada 2016-2018, în perioada 2018-2020, per ansamblu, întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de salariați, au fost de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici și mijlocii. Din numărul total de întreprinderi mari, 22,6% au fost inovatoare, în timp ce IMM-urile au inovat în proporție de 10,1%. Însă, în comparație cu perioada 2016-2018, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a scăzut cu 5,4 puncte procentuale, de la 28% la 22,6%, iar IMM-urile inovatoare au avut aceeași tendință de scădere, cu 3,8 puncte procentuale, respectiv de la 13,9% la 10,1%”, se detaliază în comunicatul INS.

Potrivit documentului Inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri în perioada 2018-2022, datele provizorii centralizate de INS relevă faptul că, din totalul întreprinderilor, 4,4% au fost inovatoare numai de produse noi sau îmbunătățite, 3,1% au aplicat numai pentru inovații ale proceselor de afaceri, iar 2,6% au implementat numai inovații de produse și procese de afaceri.

„În perioada 2018-2020, întreprinderile inovatoare au cooperat mai mult între ele (31,3%), în comparație cu perioada 2016-2018 (30,2%). Pe tipuri de parteneri de cooperare, raportat la numărul total de întreprinderi inovatoare, cea mai mare creștere s-a semnalat în cooperarea cu consultanți, laboratoare comerciale (+3,9 puncte procentuale), clienți sau cumpărători din sectorul privat (+2,8 puncte procentuale) și alte întreprinderi private (+2,7 puncte procentuale)”, se mai menționează în documentul citat.

Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inovarea socială și nediscriminarea sunt temele secundare vizate în cadrul Proiectului ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă, realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, și/sau domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Prin practică în cadrul unor companii autorizate să desfășoare servicii în domeniul financiar-contabil, studenții învață de la profesioniști cum să devină un profesionist și cum să utilizeze tehnologia pentru eficientizarea activității. Activitățile derulate în cadrul proiectului îi ajută pe studenți să fie mai bine pregătiți pentru accesul pe o piață a muncii tot mai dinamică și digitală, oferindu-le acestora informații relevante în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Utilizarea unor practici inovative de acumulare și sedimentare a cunoștințelor contribuie vital la formarea de noi profesioniști, oferindu-le studenților instrumentele de care au nevoie pentru a-și construi cariera.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I susține inovația în procesul educațional, prin aplicarea unor practici inovative de învățare, care să răspundă mai bine nevoilor studenților și să-i pregătească pentru provocările unei lumi aflate într-o schimbare rapidă. Astfel, metodele utilizate în practica derulată prin proiect presupun niveluri ridicate de implicare a studenților, crearea de noi contexte de învățare, dezvoltarea competențelor și utilizarea tehnologiilor digitale pentru a stimula învățarea.

Proiectul stimulează și crearea de noi produse și procese de afaceri prin facilitarea accesului noilor talente la derularea propriu-zisă a afacerilor, studenții având astfel posibilitatea să-și expună ideile, să contribuie la dezvoltarea unor noi produse sau îmbunătățirea unora deja existente.

Studenții implicați în proiect învață, de asemenea, cum să aplice proceduri existente în situații noi sau inedite, să-și însușească tehnici noi, sunt stimulați să-și aducă propriul input în derularea activității firmei unde își desfășoară practica, contribuind, astfel, la dezvoltarea de noi procese sau noi produse. Nu în ultimul rând, studenții din grupul-țintă înțeleg cum funcționează noile tehnologii, cum le pot valorifica pentru a se dezvolta și cum le pot folosi ca puncte de plecare pentru implementarea de noi programe, pentru a stimula dezvoltarea de noi produse sau îmbunătățite sau pentru a crea procese noi de afaceri.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe acces-p1.ceccar.ro. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la acces-p1.ceccar.ro.