Lansare proiect: „ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică” – Pilonul I

lansare-proiect-acces-facilitarea-accesului-catre-profesiile-contabile-prin-crearea-unui-s10178

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat proiectul ACCES - facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică - Pilonul I, POCU/626/6/13/133224.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 24 de luni – începând cu 14 septembrie 2020, până la 13 septembrie 2022 –, având o valoare totală de 4,740,046.16 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind de 4.029.039,24 lei, iar 711.006,92 lei reprezentând finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Sunt eligibili studenții care au domiciliul în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Buzău, Constanța, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Hunedoara, chiar dacă urmează studiile la o instituție de învățământ superior dintr-un alt județ decât cele menționate anterior sau din Ilfov și municipiul București.

În cadrul proiectului se vor desfășura activități care vor contribui la sprijinirea tranziției studenților de la școală la viața activă prin:

  • Crearea unui cadru integrat și funcțional de cooperare între instituțiile de învățământ superior și mediul privat pentru educație, învățare experimentală și angajare;
  • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională;
  • Dezvoltarea competențelor transversale și antreprenoriale;

Principalele rezultatele preconizate, obținute ca urmare a implementării proiectului:

  • o campanie de conștientizare a utilității programelor de practică - 12 evenimente;
  • o campanie de informare pentru încheierea de parteneriate de practică - 24 evenimente;
  • 322 de studenți care încheie convenții de practică, repartizați la minimum 32 tutori de practică;
  • consiliere pentru minimum 322 studenți – minimum 322 profiluri aptitudinale;
  • plasarea pe piața muncii a studenților – minimum 128 de contracte de muncă încheiate;
  • minimum 3 tipuri de programe de formare, dintre care în mod obligatoriu unul de Competențe antreprenoriale acreditat ANC;
  • minimum 128 de participanți la programe de formare competențe transversale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: acces-p1@ceccar.ro