Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii în România: Obstacole și oportunități pentru construirea unei societăți incluzive și sustenabile

Grafică articol ref. integrarea persoanelor cu dizabilități piața muncii

La 31 martie 2022, rata persoanelor cu dizabilități raportată la populația României a fost de 3,95%, potrivit unei statistici a Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS). „La 31 martie 2022 numărul total de persoane cu dizabilități comunicat Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din cadrul MMSS, prin direcțiile generale de asistență socială şi protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, a fost de 867.474 persoane. Dintre acestea, 98,09 % (850.942 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituționalizate) și 1,91 % (16.532 persoane) se află în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (instituționalizate) coordonate de MMSS prin Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cuDizabilități”, se specifică în document. Pe județe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilități se înregistrează în municipiul București (73.652 persoane) urmat de județul Prahova (38.151 persoane) și Argeș (32.100 persoane), iar cel mai mic număr se înregistrează în județul Covasna (6.461 persoane).

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități,republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA,asociat, boli rare.

„Femeile reprezintă 53,32% din totalul persoanelor cu dizabilități. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 72,77% din totalul persoanelor adulte cu dizabilități. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 52,74% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (415.675 persoane) şi 47,26% au peste 65 ani (372.416 persoane), în total persoane adulte cu dizabilități”, se menționează în document.

Participarea la ocuparea forței de muncă este cea mai bună modalitate de a asigura autonomia economică și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, potrivit documentului de poziție al Comisiei Europene – O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030: „Decalajul de ocupare a forței de muncă între persoanele cu handicap și cele fără handicap rămâne ridicat: persoanele cu handicap au o rată mai scăzută a ocupării forței de muncă, sunt afectate în mod disproporționat de șomaj și părăsesc piețele forței de muncă mai devreme. Un număr mare de persoane cu handicap grav nu lucrează pe piața deschisă a forței de muncă, ci în facilități care oferă așa-numita angajare protejată. Astfel de sisteme sunt diverse și nu toate asigură condiții de muncă adecvate sau drepturi legate de muncă pentru persoanele cu handicap, nici căi către piața deschisă a forței de muncă. Privarea de capacitate juridică poate limita capacitatea persoanelor cu handicap intelectual sau mintal de a încheia contracte sau de a începe o afacere, făcând astfel imposibilă desfășurarea de activități independente și antreprenoriatul. Evaluarea Strategiei pentru persoanele cu handicap 2010-2020 a identificat ocuparea forței de muncă drept una dintre cele cinci priorități politice principale pentru acțiunile viitoare”.

Potrivit datelor oficiale, citate de mass-media, la finalul anului 2021, rata de angajare a persoanelor cu dizabilități în România este de 7,3%, în timp de media europeană este în jur de 35-40%.

Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități: Construirea unei societăți incluzive și sustenabile

Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități este un aspect indispensabil pentru construirea unei societăți incluzive și sustenabile. Oportunitatea de a lucra și de a contribui la forța de muncă este esențială pentru autonomia și dezvoltarea personală a acestor persoane. Cu toate acestea, ele se confruntă în continuare cu numeroase obstacole și discriminare în căutarea și menținerea unui loc de muncă. Accesul nediscriminatoriu la oportunități de angajare reprezintă un principiu fundamental pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Aceasta presupune eliminarea barierelor și a prejudecăților care le împiedică participarea activă în procesul de angajare. Angajatorii ar trebui să se concentreze pe abilitățile și competențele candidaților, în loc să se concentreze pe dizabilități. Pentru ca persoanele cu dizabilități să poată lucra în mod eficient, este necesară adaptarea mediului de lucru la nevoile și capacitățile lor specifice. Aceasta poate include furnizarea de facilități și echipamente accesibile, ajustarea programelor și a sarcinilor de muncă pentru a se potrivi abilităților individuale, și asigurarea unui mediu sigur și incluziv pentru toți angajații.

Pregătirea adecvată și accesul la educație sunt factori critici în facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. În cele mai multe cazuri, persoanele cu dizabilități au nevoie de sprijin și resurse adaptate nevoilor individuale. De asemenea, le sunt necesare programe de formare profesională și de reconversiepentru a le ajuta să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a se angaja în diverse domenii.

Stereotipurile și prejudecățile legate de persoanele cu dizabilități reprezintă o barieră semnificativă în integrarea lor pe piața muncii. Sensibilizarea publicului și promovarea unei schimbări de percepție sunt esențiale pentru a depăși aceste obstacole. Campanii de informare și educație pot contribui la crearea unei culturi organizaționale incluzive și la promovarea valorii aduse de diversitatea în forța de muncă.

Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități nu este doar un act de justiție socială, ci și o investiție într-o societate mai incluzivă și sustenabilă. Prin eliminarea barierelor și promovarea egalității de șanse, putem beneficia de abilitățile și contribuțiile valoroase pe care aceste persoane le pot aduce în forța de muncă. Prin educație, sensibilizare și angajamentul tuturor părților interesate, putem crea un mediu de lucru în care diversitatea este apreciată și toți angajații se simt valorizați și respectați.

Alege o profesie Fit for Future! Alege să devii un profesionist contabil! 

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I sprijină dezvoltarea profesională a studenților și facilitează accesul acestora la piața muncii. Respectarea egalității de șanse între femei și bărbați, eliminarea tuturor formelor de discriminare în domeniul muncii și educației, creșterea gradului de conștientizare privind aceste subiecte de interes public sunt parte din strategia de implementare a proiectului. Proiectul oferă oportunitatea studenților de a face practică într-un domeniu care asigură șanse egale la o carieră de succesîn care doar competențele CONTează.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – PilonulI sunt disponibile pe site-ul dedicat, www.acces-p1.ceccar.ro.