Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC, printre prioritățile Proiectului „Acces la carieră de succes” – Pilonul I

Grafică articol website ref. TIC Acces Pilonul I

Potrivit Comisiei Europene (CE), dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este vitală pentru competitivitatea Europei în cadrul unei economii actuale din ce în ce mai digitalizate, pentru adaptarea Europei la era digitală. „Creșterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente motrice ale viitoarei creșteri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătățim calitatea sistemelor noastre de învățământ, să întărim performanța în cercetare, să promovăm inovarea și transferul de cunoștințe în Uniune, să folosim pe deplin tehnologiile informației și comunicațiilor și să ne asigurăm că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse și servicii care generează creștere, locuri de muncă de calitate și care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană și mondială”, se specifică în documentul-strategie al Comisiei Europene, EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.

Busola pentru dimensiunea digitală a CE pentru 2030 stabilește o serie de obiective și etape la realizarea cărora va contribui identitatea digitală europeană. De exemplu, până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale, iar 80% dintre cetățeni ar trebui să utilizeze o soluție de identificare electronică.

În contextul strategiei de dezvoltare a TIC, Executivul de la Bruxelles propune cadrul pentru identitatea digitală europeană, de care vor putea beneficia toți cetățenii UE, rezidenții și întreprinderile din spațiul comunitar, potrivit unui comunicat dat publicității recent de Comisia Europeană. „În temeiul noului regulament, statele membre le vor oferi cetățenilor și întreprinderilor portofele digitale care vor fi în măsură să le conecteze identitățile digitale naționale cu dovada altor atribute personale (de exemplu, permis de conducere, diplome, cont bancar). Aceste portofele pot fi furnizate de autorități publice sau de entități private, cu condiția să fie recunoscute de statul membru. Noile portofele de identitate digitală europeană le vor permite tuturor europenilor să acceseze servicii online fără a fi nevoiți să utilizeze metode private de identificare sau să partajeze în mod inutil date cu caracter personal. Cu această soluție, europenii au controlul deplin asupra datelor pe care le partajează”, se specifică în documentul CE.

Pe măsură ce societatea devine din ce în ce mai dependentă de tehnologie, inclusiv profesia contabilă din România nu putea rămâne indiferentă la aceste transformări substanțiale. CECCAR, organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România, este puternic ancorat în acest proces de schimbare, derulând atât campanii de conștientizare, cât și de formare destinate lărgirii ariilor de competență a expertului contabil, pentru adaptarea profesiei la cerințele erei digitală.

„Tehnologia este un partener natural pentru profesia contabilă pentru a ajuta în rezolvarea strategică a problemelor și gestionarea riscurilor. Din ce în ce mai mult clienții vor consiliere pentru a înțelege oportunitățile și amenințările pe care le presupune tehnologia. Nu putem vedea în viitor, dar putem anticipa. Profesia noastră trebuie să se poziționeze în viitor, profitând de multitudinea de oportunități existente. Schimbarea provocată de tehnologie este deja în curs. Perturbarea digitală sau schimbările determinate de tehnologiile digitale se întind între activitățile obișnuite de business și a răspunde problemelor imediate, cu impact în gestionarea afacerii. Contabilii pot acționa îndrăzneț, conducând modul în care companiile și organizațiile lor își modifică modelele de afaceri, ca urmare a perturbării digitale”, sublinia în urmă cu mai mulți ani, Olivia Kirtley, pe atunci președinte al International Federation of Accountants, în alocuțiunea transmisă cu prilejul celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile din România, cu tema Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități.

Proiectul ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I, POCU/626/6/13/133224, derulat de CECCAR, vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru minimum 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și ISCED 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă.

Alături de nediscriminare și inovarea socială, o altă temă secundară vizată în implementarea proiectului este îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, pentru asigurarea unui cadru echitabil și stabil în tranziția candidaților înscriși către o carieră în domeniul financiar-contabil. Astfel, prin intermediul stagiilor de practică desfășurate în cadrul unor companii autorizate de CECCAR să presteze servicii în domeniul financiar-contabil, studenții au oportunitatea de a învăța noi sisteme și procese informatice utilizate în domeniu. Firmele participante în proiect sunt businessuri consacrate care au înțeles importanța adaptării la schimbările tehnologice și de a veni cu soluții noi pentru a asigura reziliența și relevanța afacerii în era digitală. De asemenea, proiectul prevede completarea cunoștințelor studenților cu un program de formare competențe digitale, ce constă în webinarii și tutoriale online.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe acces-p1.ceccar.ro. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la acces-p1@ceccar.ro.