Crearea unui mediu de lucru incluziv: Cum să facilitezi integrarea și contribuția la forța de muncă a persoanelor cu dizabilități

Grafică articol egalitate de şanse birou incluziv persoane dizabilități

Un mediu de lucru incluziv este esențial pentru a încuraja diversitatea, pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a asigura că toți angajații, inclusiv cei cu dizabilități, pot prospera. Crearea unui birou incluziv înseamnă să oferi oportunități egale și să sprijini participarea activă a tuturor angajaților, inclusiv a celor cu dizabilități. Legislația prevede obligația angajatorilor dea nu discrimina la locul de muncă și de a asigura dreptul angajaților de nu face obiectul discriminării. Pentru a informa cetățenii UE cu privire la dreptul de a nu fi discriminați, Comisia Europeană a lansat, în 2019, campania #EUvsDiscrimination. O latură a campaniei s-a concentrat în mod specific pe amenajările corespunzătoare pentru persoanele cu dizabilități și prezentarea practicilor introduse de angajatori atât din sectorul public, cât și din sectorul privat pentru a facilita munca persoanelor cu dizabilități și a favoriza crearea unui cadru incluziv. „În special, există în continuare o diferență semnificativă de 24,2 puncte procentuale între situația încadrării în muncă a persoanelor cu și fără handicap. Acest lucru înseamnă că probabilitatea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap este mai mică decât în cazul persoanelor fără handicap, iar diferența este chiar mai mare pentru persoanele cu handicapuri mai grave. Fiind excluse în mod «tradițional» de pe piața muncii, persoanele cu handicap fac obiectul excluziunii sociale și al privațiunilor și se confruntă totodată cu un risc mai mare de sărăcie și cu bariere semnificative în calea participării lor în societate. Cu toate acestea, încadrarea în muncă este esențială pentru asigurarea incluziunii sociale, pentru reducerea sărăciei și a inegalităților în cadrul Uniunii”, se menționează în documentul tematic Cum pot fi puse în practică amenajări corespunzătoare. Ghid de practici promițătoare, publicat de Comisia Europeană cu prilejul campaniei menționate mai sus. La finalul anului 2021, potrivit statisticii publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în România erau înregistrate peste 865.000 de persoane cu dizabilități, adulți și copii, persoanele cu dizabilități reprezentând aproximativ 4,5% din totalul populației țării.

Accesibilitatea fizică este un aspect fundamental al incluziunii, inclusiv în mediul profesional, iar asigurarea amenajărilor corespunzătoare îmbunătățește accesul persoanelor cu dizabilități la piața deschisă a muncii. În acest sens, prezentăm câteva îndrumări pentru a facilita accesul și activitatea persoanelor cu dizabilități în cadrul biroului. Realizați o evaluare a biroului și asigurați-vă că acesta este accesibil și sigur pentru toți angajații, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Asigurați-vă că există rampe sau lifturi pentru accesul în clădire, spații de lucru adecvate, băi accesibile și facilități pentru angajații cu mobilitate redusă sau alte nevoi specifice.

În plus, pentru asigurarea unui mediu de lucru incluziv pentru persoanele cu dizabilități, identificați și furnizați tehnologii și instrumente de asistență adecvate pentru acești angajați: software-uri de recunoaștere vocală, mărirea fontului pe ecranele computerelor, tastaturi adaptate sau echipamente speciale pentru persoanele cu deficiențe de auz sau de vedere. Organizarea de sesiuni educative și de sensibilizare pentru angajați privind diversitatea și importanța includerii persoanelor cu dizabilități, prin prezentări, discuții și studii de caz, este necesară pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere a nevoilor și capacităților acestor angajați. Pentru crearea unui mediu de lucru în care diversitatea este valorizată și toți angajații se simt acceptați și apreciați pentru contribuțiile lor elaborați politici și proceduri incluzive care să promoveze egalitatea de șanse și să abordeze specific nevoile persoanelor cu dizabilități. Asigurați-vă că există politici privind angajarea, avansarea și dezvoltarea profesională care să se concentreze doar pe competențe și performanțe, fără discriminări de nicio natură. Prin eliminarea barierelor și promovarea egalității de șanse, putem beneficia de abilitățile și contribuțiile valoroase pe care aceste persoane le pot aduce în forța de muncă. Prin educație, sensibilizare și angajamentul tuturor părților interesate, putem crea un mediu de lucru în care diversitatea este apreciată și toți angajații se simt valorizați și respectați.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, derulat de CECCAR, confinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sprijină dezvoltarea profesională a studenților și facilitează accesul acestora la piața muncii. Respectarea egalității de șanse între femei și bărbați, eliminarea tuturor formelor de discriminare în domeniul muncii și educației, creșterea gradului de conștientizare privind aceste subiecte de interes public sunt parte din strategia de implementare a proiectului. Proiectul oferă oportunitatea studenților de a face practică într-un domeniu care asigură șanse egale la o carieră de succes în care doar competențele CONTează.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – PilonulI sunt disponibile pe site-ul dedicat, www.acces-p1.ceccar.ro.