Contribuția profesioniștilor contabili la promovarea economiei circulare și gestionarea sustenabilă a resurselor. Implică-te în adoptarea modelelor de afaceri circulare!

Grafică articol ref. profesioniștii contabili și economia circulară

Economia circulară este un concept economic și ecologic care promovează utilizarea eficientă a resurselor și reducerea deșeurilor. „Economia circulară este un model de producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. Astfel, se prelungește ciclul de viață al produselor. În practică, presupune reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în economie pe cât de mult posibil prin reciclare. Ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată. Este o abordare care diferă radical de modelul economic tradițional, linear, bazat pe principiul «folosim-producem-consumăm-aruncăm»”, explică Comisia Europeană.

Recent, a fost oficializată Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară (SNEC), al cărei  obiectiv este asigurarea tranziției României de la un model economic liniar la unul circular, în acord cu Planul Uniunii Europene de Acțiune pentru Economie Circulară. Documentul statuează că România are un potențial semnificativ de îmbunătățire în toate etapele presupuse de economia circulară, de la o mai mare eficiență a resurselor și utilizarea de materiale secundare în producție până la prevenirea deșeurilor și o mai bună gestionare a acestora. „Tranziția de la un model economic liniar la unul circular este un proces complex și de lungă durată, iar România se află încă la început. În această perioadă de tranziție trebuie să avem în vedere faptul că evoluția capitalului economic și social nu mai poate fi separată de impactul pe care activitatea umană îl are asupra cadrului natural. Dezvoltarea sistemelor socio-economice în economia circulară trebuie să acorde importanța cuvenită structurii și capacității productive și de suport a capitalului natural astfel încât să protejăm mediile naturale, să reducem pierderea unor servicii ecosistemice valoroase și degajarea în mediu a poluanților, ex: emisii, imisii, deșeuri”, se menționează în actul normativ.

Profesioniștii contabili pot juca un rol esențial în promovarea și implementarea economiei circulare. Datorită expertizei lor financiare și contabile pot sprijini organizațiile în gestionarea eficientă a resurselor și în reducerea impactului negativ asupra mediului, contribuind astfel la construirea unei economii mai sustenabile și responsabile din punct de vedere ecologic. În primul rând, profesioniștii contabili se pot implica în evaluarea impactului financiar al tranziției către un model de afaceri circular, prin analiza costurilor și a beneficiilor asociate implementării unor procese de reciclare, refolosire sau regenerare, oferind informații relevante managementului pentru luarea unor decizii strategice pentru business. De asemenea, prin analizarea atentă a fluxurilor de resurse și a ciclului de viață al produselor, profesioniștii contabili pot identifica oportunități de economii în ceea ce privește costurile de materiale și energie. Ca atare, pot ajuta la identificarea surselor de deșeuri și la dezvoltarea strategiilor de reducere a acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative pentru afaceri. În plus, profesioniștii contabili pot dezvolta și implementa sisteme de măsurare a performanței în ceea ce privește practicile de economie circulară, în care se pot evidenția indicatori precum cantitatea de materiale reciclate sau refolosite, economiile de energie și resurse, reducerea emisiilor de carbon etc. Mai mult decât atât, pot elabora rapoarte financiare și de sustenabilitate care să evidențieze contribuția unei organizații la economia circulară, pe baza cărora pot oferi consultanță și asistență în dezvoltarea și implementarea strategiilor de economie circulară, evaluând astfel riscurile și oportunitățile asociate cu tranziția către un model de afaceri circular.

În acest context, considerăm că îți poate fi util, pentru dezvoltarea profesională, informațiile conținute în publicația Contribuția profesioniștilor contabili la economia circulară, document publicat de International Federation of Accountants, tradus recent în limba română de CECCAR. Publicația tratează tema economiei circulare și analizează oportunitățile și provocările conexe, oferind un rezumat al informațiilor cuprinse într-un raport emis de The Royal NBA și Circle Economy, două entități membre ale Coalition Circular Accounting. Documentul oferă informații utile pentru orice student care se pregătește în domeniul financiar-contabil referitoare la modul în care profesioniștii contabili se pot implica în implementarea modelelor de afaceri circulare și pot contribui, prin expertiza lor, la redefinirea valorii, impactului, riscurilor și oportunităților asociate tranziției la economia circulară.

Alege o profesie Fit for Future! Alege să devii un profesionist contabil! 

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sprijină dezvoltarea profesională a studenților și facilitează accesul acestora la piața muncii. Respectarea egalității de șanse între femei și bărbați, eliminarea tuturor formelor de discriminare în domeniul muncii și educației, creșterea gradului de conștientizare privind aceste subiecte de interes public sunt parte din strategia de implementare a proiectului. Proiectul susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil, ce susțin în activitatea profesională raportarea informațiilor nefinanciare, necesară dezvoltării de businessuri sustenabile și trecerii la economia circulară, cu impact minim asupra mediului înconjurător.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – PilonulI sunt disponibile pe site-ul dedicat, www.acces-p1.ceccar.ro.