Contribuția profesiei contabile în atenuarea și contracararea efectelor schimbărilor climatice

Grafică articol ref. schimbările climatice, ESG și profesia contabilă

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă lumea de astăzi. Acestea au un impact profund asupra mediului înconjurător, economiei și societății și necesită acțiuni imediate din partea tuturor sectoarelor pentru a atenua efectele lor și pentru a ne asigura un viitor sustenabil. 

Conform unui studiu, realizat în 135 de ţări de către firma de rating S&P Global, schimbările climatice ar putea duce la pierderea a 4% din producţia economică anuală la nivel mondial până în 2050 și ar putea afecta în mod disproporţionat multe dintre regiunile mai sărace ale lumii, 

Profesia contabilă se află într-o poziție favorabilă pentru a juca un rol crucial în acest efort. Profesioniștii contabili sunt responsabili pentru furnizarea de informații financiare fiabile și transparente, date care ajută întreprinderile, organizațiile și guvernele să ia decizii în cunoștință de cauză. Astfel, profesioniștii contabili își pot folosi competențele și abilitățile în asigurarea faptului că riscurile și costurile  asociate schimbărilor climatice sunt prezentate în mod corespunzător în situațiile financiare ale organizațiilor și comunicate părților interesate. Una dintre modalitățile prin care profesioniștii contabili pot contribui la abordarea subiectului schimbărilor climatice este promovarea utilizării datelor financiar-contabile din domeniul dezvoltării durabile. Aceasta implică încorporarea informațiilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în raportarea activității entității și în procesele decizionale. Această abordare ajută organizațiile să înțeleagă mult mai bine impactul operațiunilor lor asupra mediului înconjurător și a comunităților și oferă informații valoroase investitorilor și altor părți interesate de sustenabilitatea investițiilor lor. Un alt mod prin care profesioniștii contabili pot contribui la atenuarea efectelor schimbărilor climatice este sprijinirea dezvoltării mecanismelor de stabilire a prețurilor la carbon. Aceasta include colaborarea cu guvernele și întreprinderile pentru a implementa taxe pe carbon, sisteme de plafonare și comercializare și alte măsuri politice care încurajează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin luarea în considerare a costurilor reale ale carbonului, aceste politici pot contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru soluțiile cu emisii reduse de dioxid de carbon și la promovarea investițiilor în energie regenerabilă și eficiență energetică.  

În plus, profesioniștii contabili pot juca un rol în promovarea sustenabilității prin utilizarea de practici financiare cu impact minim asupra mediului și de investiții sustenabile. Aceasta include sprijinirea organizațiilor în evaluarea și gestionarea riscurilor și oportunităților asociate cu schimbările climatice și furnizarea de îndrumări cu privire la modul în care să investească în proiecte și tehnologii cu emisii reduse de carbon și rezistente la schimbările climatice.  

Asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică, reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor sunt doar câteva dintre temele orizontale vizate în cadrul Proiectului  ACCES – facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I, POCU/626/6/13/133224, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Prin practică la aceste firme studenții implicați în proiect învață cum pot sprijini, ca viitori profesioniști contabili, acțiunile de combatere a efectelor schimbărilor climatice. De exemplu, furnizarea de date referitoare la aspectele sociale, de mediu și de guvernanță ilustrează implicarea companiei în inițiative ce sprijină reducerea emisiilor de carbon, tranziția la energie verde și angajamentul acesteia pentru un viitor sustenabil. Transparentizarea unor astfel de date crește încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Astfel, entitatea devine atractivă pentru investitori și alte părți interesate. Practica derulată prin proiect este doar un prim pas către profesia contabilă, ce susține, prin abilitățile și expertiza specifică, tranziția către o economie circulară, cu efecte minime asupra mediului înconjurător. 

Detalii despre proiect sunt disponibile pe acces-p1.ceccar.ro. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la acces-p1@ceccar.ro.