Proiectul „Acces la carieră de succes” – Pilonul I: Riscurile climatice și importanța tranziției verzi

Grafică articol website ref. Studii riscurile climatice business Acces Pilonul I

Companiile din întreaga lume întâmpină dificultăți în raportarea riscurilor climatice și trebuie să aibă în vedere luarea de măsuri urgente pentru a satisface cerințele și așteptările autorităților de reglementare și ale investitorilor, se arată în cea de-a treia ediție a raportului EY Global Climate Risk Barometer. Documentul examinează demersurile a peste 1.100 de organizații din 42 de țări pentru a-și face publice riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice, în baza recomandărilor formulate de Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare privind schimbările climatice (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Potrivit acestui studiu, deși, la nivel global, organizațiile fac progrese în ceea ce privește raportarea riscurilor climatice, calitatea acestor dezvăluiri încă este precară, iar la nivel local, progresele sunt și mai slabe, deoarece multe organizații încă nu acordă atenție identificării riscurilor climatice specifice operațiunilor deținute sau controlate, nu realizează o analiză a scenariilor și nu își asumă angajamente concrete, bazate pe date științifice, în acord cu traiectoria pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C.

Conform unei alte cercetări tematice, centrată însă doar pe sectorul bancar global, schimbările climatice se plasează pe primul loc în lista riscurilor pe termen lung pentru bănci. Studiul realizat de EY și Institutul pentru Finanțe Internaționale (IIF) privind managementul riscurilor, intitulat Un sector bancar rezilient: valorificarea oportunităților și gestionarea riscurilor pe termen lung, reunește informații de la 88 de instituții financiare din 33 de țări și oferă o perspectivă asupra schimbărilor din ultimul deceniu în domeniul managementului riscurilor la nivel global, precum și asupra riscurilor importante anticipate pentru următorii zece ani. Peste jumătate dintre respondenți (54%) consideră că au doar o imagine preliminară a expunerii lor la riscurile asociate cu schimbările climatice și doar 28% declară că au o imagine oarecum completă. Restul de 18% consideră că nu au încă o înțelegere asupra acestor riscuri, dar intenționează să le evalueze în viitor.

 

Green Deal Written on Green Key of Metallic Keyboard. Finger pressing key.

 

Având în vedere toate aceste provocări, Comisia Europeană (CE) propune transformarea economiei și a societății Uniunii Europene (UE) în vederea atingerii obiectivelor ambițioase în materie de climă. Astfel, CE a adoptat un pachet de propuneri care să pregătească politicile UE, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990, a anunțat Executivul comunitar, într-un comunicat. Pachetul de propuneri vizează politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării. Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european, se specifică în document.

„Propunerile de astăzi ne vor permite să realizăm accelerarea necesară a ritmului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorul deceniu. Ele prevăd: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european; măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon și instrumente pentru conservarea și consolidarea absorbanților noștri naturali de carbon”, se menționează în documentul dat publicității de CE.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I, derulat de CECCAR, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, contribuie la îndeplinirea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice asumate în cadrul Strategiei Europa 2020, prin promovarea de practici cu impact redus asupra mediului, prin instruirea studenților și a angajatorilor cu privire la importanța respectării mediului înconjurător.

În acest sens, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au în vedere creșterea nivelului de conștientizare în rândul studenților și angajatorilor cu privire la: - necesitatea implementării unor măsuri dedicate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și cum pot contribui la această reducere; - conservarea resurselor naturale disponibile, implicit, protejarea mediului înconjurător; - care sunt sectoarele economice relevante din punct de vedere climatic (de exemplu, industria extractivă, industria alimentară, agricultura etc.). Astfel, sunt promovate metode și practici ce urmăresc, în plan general, decarbonizarea economiei, sporirea utilizării surselor regenerabile, modernizarea transporturilor și promovarea eficienței energetice.

Proiectul susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Alte activități prevăzute în proiect includ webinarii și cursuri care susțin angajabilitatea și antreprenoriatul.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la acces-p1@ceccar.ro.